VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ

Vložte svůjStížnost na pojistitele či zprostředkovatele lze uplatnit písemně (poštou nebo e-mailem), telefonicky anebo osobně na kterémkoli obchodním místě pojišťovny. Není-li pojistník, pojištěný nebo oprávněná osoba spokojena se stanoviskem pojistitele ke stížnosti, může stížnost postoupit České národní bance (www.cnb.cz).

Spory s pojistitelem lze řešit soudně nebo mimosoudně. V případě soudního řešení sporu lze návrh na rozhodnutí sporu uplatnit u příslušného soudu. Mimosoudně lze návrh na rozhodnutí sporu v případě neživotního pojištění podat České obchodní inspekci (www.coi.cz) nebo Kanceláři ombudsmana České asociace pojišťoven (www.ombudsmancap.cz). V případě životního pojištění finančnímu arbitrovi (www.finarbitr.cz).

V případě smluv uzavřených online je možné využít také platformu pro řešení spotřebitelských sporů, která je dostupná na stránkách https://ec.europa.eu/consumers/odr/. text...

UNIMAS, a.s. - UNIVERZÁLNÍ MAKLÉŘSKÉ SLUŽBY
Všechna práva vyhrazena 2018
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!